CHỌN LOẠI KỆ NÀO PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU?

Lựa chọn hệ thống kệ phù hợp nhất là dựa vào mã hàng (SKUs), khối lượng pallet của mỗi SKUs, tốc độ truy xuất mã hàng, khối lượng hàng hóa hiện tại và mức tăng trưởng dự kiến, và phần mềm quản lý kho của bạn đang sử dụng.

Khi đã xác định được khối lượng hàng ứng với mỗi SKU thì chúng ta bắt đầu chọn loại kệ cho phù hợp với mình. Nếu doanh nghiệp bạn có nhiều SKU, nhưng mỗi SKU thì lại có khối lượng ít pallet, thì hệ thống kệ Selective pallet Racking là phù hợp với công ty bạn. Còn ngược lại, nếu bạn có ít SKU nhưng mỗi SKU lại có khối lượng lớn pallet thì Hệ thống kệ High-density Racking.

Selective Storage

Hệ thống kệ Selective pallet racking cung cấp ngay lập tức, sẵn sàng tiếp cận nhanh với hầu như tất cả vị trí pallet. Điều này cần thiết cho các kho lưu trữ có lượng cao SKUs nhưng chỉ có vài pallet, phù hợp với các ngành thực phẩm, tiêu dùng nhanh, bán lẻ, bán buôn. Read more.

selective-profile

High-density Storage

Hệ thống Kệ High-density Pallet Racking sẽ giúp bạn có nhiều không gian lưu trữ hơn kệ Selective Pallet Racking, nhưng bạn sẽ khó tiếp cận tùy ý các vị trí pallet như kệ Selective Pallet Racking, do đó không phải kho nào cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp bạn có khối lượng nhiều pallet cho mỗi SKU, như các kho bao bì, kho nguyên liệu, kho thành phẩm của xưởng sản xuất, thì loại kệ này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều chi phí về quản lý và không gian lưu trữ. Read more

high-density-profile-2015

 

CHIA SẺ