SELECTIVE PALLET STORAGE

Hệ thống kệ Selective pallet racking cung cấp ngay lập tức, sẵn sàng tiếp cận nhanh với hầu như tất cả vị trí pallet. Điều này cần thiết cho các kho lưu trữ có lượng cao SKUs nhưng chỉ có vài pallet, phù hợp với các ngành thực phẩm, tiêu dùng nhanh, bán lẻ, bán buôn.
selective-profile

selective-graphic

Standard Selective Pallet Racking

Selective Pallet Racking tối ưu hóa trong sử dụng không gian, tốc độ truy xuất pallet rất nhanh và linh hoạt, đặc biệt phù hợp với các kho có lượng SKUs lớn, nhưng mỗi SKU lại có ít pallet. Read more

 

double deep

Double-deep Pallet Racking

Double Deep Pallet Racking cũng giống như kệ Selective Pallet Racking, nhưng tăng sức chứa của kho lên gần gấp đôi, nhưng loại kệ này bắt buộc phải sử dụng xa nâng đặc biệt có thể lấy sâu 2 pallet. Read more

 

narrow ailse

Narrow Aisle Pallet Racking

Narrow Aisle Pallet Racking cũng giống như Selective Pallet Racking về tốc độ truy xuất pallet, và có thể lấy pallet ở bất kỳ vị trí nào, nhưng đường đi lấy hàng của xe nâng sẽ nhỏ hơn, cho nên yêu cầu đặc biệt của kệ này là xe nâng được thiết kế riêng. Read more 

 

CHIA SẺ