[:vi]Pallet lưới mạ kẽm (lồng trữ hàng)

Pallet luoi Euro Storages (4)  Pallet luoi Euro Storages (1)

Pallet lưới xếp chồng

Pallet luoi Euro Storages (2)          Pallet luoi Euro Storages (3)[:en]Wire mesh Pallet

Pallet luoi Euro Storages (4)  Pallet luoi Euro Storages (1)

Wire mesh Stacking Pallet

Pallet luoi Euro Storages (2)          Pallet luoi Euro Storages (3)[:]

CHIA SẺ